Comunidade Educativa

Equipa Directiva

Directora Titular: María del Pilar Bernárdez Núñez

Xefa de Estudos: Clara Isabel Piñeiro Carracelas

Coordinadora Educación Infantil: Consuelo Lagoa Pérez

Coordinador Educación Primaria: José Antonio Gil Martínez

Coordinadora E.S.O.: María Soledad Viñas Sotelo

 

Equipa Docente Educación Infantil

3 anos: Elisa Nogueira Blanco

4 anos: María García Pérez

5 anos A: Consuelo Lagoa Pérez

 

Equipa Docente Eduación Primaria

1ºP A: Rosa Esther González Fernández

1ºP B: Davinia Fernández Rodríguez

2ºP A: Josefa Santiago Santos

2ºP B: Lucas Vilaboa Castro

3ºP A: Mª Pilar Buceta Santos

3ºP B: Ana Dolores Pérez Vázquez

4ºP A: María Movilla Martínez

4ºP B: Alicia González Rodríguez

5ºP A: Mª Teresa Riobó Sánchez

5ºP B: José Antonio Gil Martínez

6ºP A: Bruno Freaza Vila

6ºP B: Laura Fandiño Sotelo

Adrián Lamoso García

Jesús Martínez

 

 

 

Equipa Docente Educación Secundaria

1º ESO A: José Luis de la Torre Alfonso

1º ESO B: Ramona Iglesias Moldes

2º ESO A: Elisa Bernárdez Cancelas

2º ESO B: Begoña Malvido Santomé

3º ESO A: Mª Jesús Hidalgo García

3º ESO B: Silvia Cidrás Castillo

4º ESO A: Manuel Pais Costas

4º ESO B: Aser Facal Castro

       Joaquín Álvarez García

       Mª Pilar Bernárdez Núñez

       Elisa Martínez Martínez

       Mª Soledad Viñas Sotelo

       Clara I. Piñeiro Carracelas

Ana Belén García

 

 

 

 
   

Orientación

Mª Carmen Comesaña Rajó

 

 

Educación Especial

María Martínez López

Jessica Fernández Gómez

 

Audición e Linguaxe

Cristina Casás Cordero

 

 

Secretaría/Administración:

Alma María Almansa Pérez

 

 

     
Infantil   Primaria   ESO   Especial