Colexio Plurilingüe Compañía de María - Cangas

Colexio Plurilingüe Compañía de María - Cangas

Infantil

Medrando en Compañía

Plurinfantil

 • Incrementa a presenza da lingua estranxeira (inglés) como lingua vehicular.
 • Favorece a transferencia entre as linguas tanto nas destrezas comunicativas como académicas.
 • Fomenta a diversidade lingüística e cultural.

Traballo por proxectos

 • Desenvolve as habilidades cognitivas e socioemocionais así como o crecemento persoal do alumno.
 • Os alumnos son os protagonistas da súa propia aprendizaxe desenvolvendo a súa autonomía e responsabilidade.

Aprendizaxe cooperativa

 • Aprenden a organizarse en equipo con outros/as alumnos/as.
 • Fomenta valores como a solidariedade e o respecto mutuo.
 • Mellora o rendemento escolar do alumnado.

Educación emocional

 • Potenciamos o traballo coas emocións para que os alumnos adquiran as habilidades necesarias para desenvolverse no mundo e ser felices.
 • Ensinámoslles a regular e dirixir as súas emocións e a non deixarse levar por elas.

A etapa de Educación infantil está considerada como unha das máis importantes no noso colexio. É nesta etapa  onde se establecen as bases para o bo desenvolvemento das posteriores etapas educativas e onde se inicia a adquisición dos hábitos e das capacidades básicas.

O traballo cooperativo, o desenvolvemento de pequenos proxectos e unidades didácticas integradas e o uso das novas tecnoloxías, son formas que facilitan a adquisición de aprendizaxes e  de novas capacidades que permiten dar o salto á  Educación Primaria con máis seguridade e confianza.Facemos posible que a aprendizaxe sexa competencial e  significativa para cada alumno, desenvolvendo unha atención personalizada e atendendo á diversidade dos alumnos e das situacións.

Contacta connosco

Nome
Email
Mensaxe

Proxectos de innovación

Actividades complementarias

Equipo docente

Calendario e horarios

 • Cia Maria 0010
 • Cia Maria 0011
 • Cia Maria 0012
 • Cia Maria 0014
 • Cia Maria 0015
 • Cia Maria 0016
Admisións