Colexio Plurilingüe Compañía de María - Cangas

Colexio Plurilingüe Compañía de María - Cangas

Secundaria

Preparados para a vida

Gamificación

 • Ofrece unha fonte de aprendizaxe motivadora e efectiva para o alumnado.
 • Conséguese un maior compromiso por parte do alumnado no proceso educativo.
 • Aumenta o atractivo dos procesos de aprendizaxe, a innovación e a diversión.

Traballo por Proxectos

 • Desenvolven as habilidades cognitivas e socioemocionais así como o crecemento persoal do alumno
 • Os alumnos son os protagonistas da súa propia aprendizaxe desenvolvendo a súa autonomía e responsabilidade.

Aprendizaxe cooperativa

 • Aprenden a organizarse en equipo  e a planificar os seus traballos.
 • Revisan o funcionamento do seu equipo de forma periódica e a establecer obxectivos de mellora.
 • Respectan e valoranas opinións dos seus compañeiros e compañeiras.

Educación emocional

 • Potenciamos o traballo coas emocións para que os alumnos adquiran as habilidades necesarias para desenvolverse no mundo e ser felices.
 • Ensinámoslles a regular e dirixir as súas emocións e a non deixarse levar por elas.

A etapa da ESO é unha etapa de consolidación de todas as aprendizaxes adquiridas nas etapas anteriores.
Desde o colexio acompañamos o alumnado no seu propio crecemento persoal. Contribuímos a desenvolver as súas habilidades sociais e académicas con autonomía e espírito crítico. Traballamos a sensibilidade artística, a creatividade e a afectividade de todos os mozos e mozas.
Axudámolos na toma de decisións para o que será o seu futuro vocacional e profesional.

Contacta connosco

Nome
Email
Mensaxe

Proxectos de innovación

Equipo docente

Calendario e horarios

 • Cia Maria 0036
 • Cia Maria 0037
 • Cia Maria 0038
 • Cia Maria 0039
 • Cia Maria 0043
 • Cia Maria 0044
 • Cia Maria 0045
 • Cia Maria 0046
Admisións