Radio Compa Podcast

A incorporación do podcast no noso centro pretende potenciar no alumnado o coñecemento, a diversión, a comunicación e, sobre todo, fomentar o seu pensamento crítico. Facer podcasts implica fomentar o traballo en grupo, favorecer a motivación persoal, mellorar a expresión, tanto escrita como oral e, potenciar as actividades globalizadoras, transversais e inclusivas. Este novo proxecto é un reto e unha gran motivación para este centro e para os nosos alumnos.

2022/02/25 - Entroido
2022/02/23 - Poema Rosalía de Castro
2021/12/22 - Nadal
2021/11/19 - Día da Nena María