PRIMEIRO DE PRIMARIA "APLICKASE"

Primeiro de Educación Primaria reforza o taballo de Inglés coas TIC.

Desde a área de Lingua Inglesa, os alumnos de Primeiro de Educación Primaria empregan PLICKERS para asentar mellor as aprendizaxes, dun xeito motivador e divertido.