EXPERIMENTANDO CON VASOS GRADUADOS E BALANZAS

As sesións prácticas e as experiencias na aula son, sen dúbida, o mellor xeito de asentar os contidos traballados.

Alumnos de 4º de Educación Primaria complementaron a traballo de área experimentando con vasos graduados e balanzas. Medindo volumes de líquidos e calculando pesos. Unha forma de afianzar os coñecementos adquiridos dun xeito activo e lúdico.