"MATETUBERS"

Os alumnos de 6° de Educación Primaria convertéronse en "matetubers" na área de matemáticas.

Cada un deles fixo unha explicación do tema "Números Decimais" aos seus compañeiros empregando como recurso a plataforma YouTube.