Comunidade Educativa

Equipa Directiva

Titular: María del Pilar Bernárdez Núñez

Directora:  Clara Isabel Piñeiro Carracelas

Xefa de Estudos: María Soledad Viñas Sotelo

Coordinadora Educación Infantil: Consuelo Lagoa Pérez

Coordinador Educación Primaria: José Antonio Gil Martínez

Coordinadora E.S.O.:

 

Equipa Docente Educación Infantil

3 anos: María García Pérez

4 anos: Elisa Nogueira Blanco

5 anos A: Consuelo Lagoa Pérez

 

Equipa Docente Eduación Primaria

1ºP: Rosa Esther González Fernández

2ºP A: Josefa Santiago Santos

2ºP B: Davinia Fernández Rodríguez

3ºP A: María Movilla Martínez

3ºP B: Lucas Vilaboa Castro

4ºP A: Vanesa Maquieira González

4ºP B: Alicia González Rodríguez

5ºP A: Mª Teresa Riobó Sánchez

5ºP B: María Díaz Fernández

6ºP A: Bruno Freaza Vila

6ºP B: Laura Fandiño Sotelo

Ana Dolores Pérez Vázquez

José Antonio Gil Martínez

Jesús Martínez Graña

Mª Pilar Buceta Santos

 

 

 

Equipa Docente Educación Secundaria

1º ESO A: Ramona Iglesias Moldes

1º ESO B: Silvia Cidrás Castillo

2º ESO A: Begoña Malvido Santomé

2º ESO B: Elisa Bernárdez Cancelas

3º ESO A: Mª Jesús Hidalgo García

3º ESO B: Joaquín Álvarez García

4º ESO A: Aser Facal Castro

4º ESO B: Manuel Pais Costas

José Luis de la Torre Alfonso

Mª Pilar Bernárdez Núñez

Elisa Martínez Martínez

Mª Soledad Viñas Sotelo

Clara I. Piñeiro Carracela

Ana Belén García Lago

 

 

 

   
 
   

Orientación

Mª Carmen Comesaña Rajó

 

 

Educación Especial

María Martínez López

Jessica Fernández Gómez

 

Audición e Linguaxe

Cristina Casás Cordero

 

 

Secretaría/Administración:

Alma María Almansa Pérez

 

 

     
Infantil   Primaria   ESO   Especial