Comunidade Educativa

Equipa Directiva

Directora/Titular:  Clara Isabel Piñeiro Carracelas

Xefa de Estudos: María Soledad Viñas Sotelo

Coordinadora Educación Infantil e Primaria: Laura Fandiño Sotelo

Coordinadora ESO: María Soledad Viñas Sotelo

 

Equipa Docente Educación Infantil

3 anos: María García Pérez

4 anos: Consuelo Lagoa Pérez

5 anos: Elisa Nogueira Blanco

 

Equipa Docente Eduación Primaria

1ºP: Rosa Esther González Fernández

2ºP: Mónica Paradela Dobarro

3ºP A: Iago Otero Solla

3ºP B: Davinia Fernández Rodríguez

4ºP A: Alicia González Rodríguez

4ºP B: María Teresa Riobó Sánchez

5ºP A: Bruno Freaza Vila

5ºP B: José Antonio Gil Martínez

6ºP A: María Díaz Fernández

6ºP A: Ana Dolores Pérez Vázquez

Equipa Docente Educación Secundaria

1º ESO A: José Luis de la Torre Alfonso

1º ESO B: Ramona Iglesias Moldes

2º ESO A: Begoña Malvido Santomé

2º ESO B: Mª Elisa Bernárdez Cancelas

3º ESO A: Silvia Cidrás Castillo

3º ESO B: María Caíño Carballo

4º ESO A: Tito V. Otero Fernández

4º ESO B: Aser Facal Castro

Outros profesores

Mª Pilar Bernárdez Núñez

Joaquín Álvarez García

Mª Jesús Hidalgo García

Jesús Ángel Martínez Graña

Mª Soledad Viñas Sotelo

Clara I. Piñeiro Carracelas

Elisa Martínez Martínez

Laura Fandiño Sotelo

Sonia Belén Chapela Soliño

Lidia Rios Pena

 

Orientación

Mª Carmen Comesaña Rajó

 

 

Educación Especial

María Martínez López

Jessica Fernández Gómez

 

Audición e Linguaxe

Cristina Casás Cordero

 

 

Secretaría/Administración:

Alma María Almansa Pérez