Comunidade Educativa

Equipa Directiva

Directora/Titular:  Clara Isabel Piñeiro Carracelas

Xefa de Estudos: María Soledad Viñas Sotelo

Coordinadora Educación Infantil e Primaria: Laura Fandiño Sotelo

Coordinadora ESO: María Soledad Viñas Sotelo

 

Equipa Docente Educación Infantil

3 anos: María García Pérez

4 anos: Elisa Nogueira Blanco

5 anos: Consuelo Lagoa Pérez

 

Equipa Docente Eduación Primaria

1ºP: Rosa Esther González Fernández

2ºP A: Davinia Fernández Rodríguez

2ºP B: Josefa Santiago Santos

3ºP: Mª Teresa Riobó Sánchez

4ºP A: Lucas Vilaboa Castro

4ºP B: Alicia González Rodríguez

5ºP A: José Antonio Gil Martínez

5ºP B: Verónica Oliva Caíña

6ºP A: Bruno Freaza Vila

6ºP B: María Díaz Fernández

Ana Dolores Pérez Vázquez

Jesús Martínez Graña

Mª Pilar Buceta Santos

 

 

 

Equipa Docente Educación Secundaria

1º ESO A: Ramona Iglesias Moldes

1º ESO B: José Luis de la Torre Alfonso

2º ESO A: Begoña Malvido Santomé

2º ESO B: Elisa Bernárdez Cancelas

3º ESO A: Mª Jesús Hidalgo García

3º ESO B: Silvia Cidrás Castillo

4º ESO A: Manuel Pais Costas

4º ESO B: Aser Facal Castro

Joaquín Álvarez García

Mª Pilar Bernárdez Núñez

Elisa Martínez Martínez

Mª Soledad Viñas Sotelo

Clara I. Piñeiro Carracelas

Sonia Chapela Soliño

María Caíño Carballo

 

 

 

   
 
   

Orientación

Mª Carmen Comesaña Rajó

 

 

Educación Especial

María Martínez López

Jessica Fernández Gómez

 

Audición e Linguaxe

Cristina Casás Cordero

 

 

Secretaría/Administración:

Alma María Almansa Pérez