Instalacións

Actualmente dispoñemos de 3 aulas de Educación Infantil, 10 aulas de Educación Primaria, 8 de Educación Secundaria Obrigatoria e un 2 de Educación Especial, todas elas en réxime de concerto educativo.

Tamén contamos con aulas específicas como: informática, audiovisuais, audición e linguaxe, laboratorio e outras instalacións como: capela, salón de actos, bibliotecas, comedor escolar e sala de exposicións e usos múltiples.

Con esta galería de fotos en 360º das principais instalacións do centro, poderás coñecer o noso colexio como se estiveses dentro. O único que debes facer é seguir o camiño que marcan as frechas:

Aulas

Ed. Infantil

 
 
     
 
 

Ed. Primaria

 

 
     
 
 

 

Espazos comúns

 
     
 


 

 
     
 
 

 

 

Patios exteriores