Solicitude de praza

 

NORMATIVA

    A normativa sobre admisión de alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato está regulada polas seguintes disposicións:

NOTA: Un exemplar destas disposicións atópase na recepción do centro para a súa posible consulta.


CALENDARIO CURSO 2019/2020

 • Data do sorteo público a efectos de desempate : 27 de febreiro de 2019
 • Publicación dos postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo
 • Presentación de solicitudes de admisión: do 1 de marzo ao 20 de marzo de 2019.
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de admisión do baremo:  do día 25 de marzo ao 5 de abril.
 • Publicación PROVISIONAL das listaxes de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril.
 • Publicación DEFINITIVA das listaxes de admitidos: antes do 15 de maio
 • Prazos de formalización de matrícula:
  • Do 22 ao 30 de xuño para Educación Infantil e Primaria.
  • Do 25 de xuño ao 10 de xullo para ESO
  • Prazo extraordinario para ESO do 1 ao 10 de setembro.

 

ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO PLURILINGÜE COMPAÑÍA DE MARÍA


    Os límites en zona urbana son:

 • Rúa Noria – edificios á dereita en dirección ao mar.
 • Avenida de Vigo – a partir da baixada a Síngulis en dirección a Pontevedra (números impares), Avenida de A Coruña ata a altura do Galas, Avenida de Lugo (en dirección a Coiro, edificios da dereita), Reboredo (“M-30”) (edificacións da dereita ata a rúa Noria).
 • Avenida de Montero Ríos ata a altura da subida ao Costal, Eirado do Costal, Álvaro Guitián, Praza de Síngulis ata o remate na Avenida de Vigo.
 • Barrios de Cimadevila, San Pedro, Ximeu, Serra Nacente, Choupana e Rúa Enseñanza.

 

NOTA INFORMATIVA

 • Só se pode presentar unha única solicitude no centro de primeira opción, baixo advertencia de perda da prioridade.
 • O alumnado do centro que presente solicitude noutro centro deberá comunícalo ao mesmo tempo no centro de orixe.
 • O alumnado con reserva de praza nun centro deberá comunicar a renuncia á reserva se presenta solicitude de admisión noutro centro.

 

CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO

 O criterio complementario establecido polo centro é o seguinte:

“Ser fillo dun/dunha antigo/a alumno/a do centro”.

Este criterio terá a súa xustificación nun certificado emitido polo propio centro.