Biblioteca

Este curso comezará a funcionar a biblioteca do centro con préstamo de libros. Os alumnos poderán pedilos durante o recreo de dous días á semana, para o que cubrirán unha ficha cos datos seguintes:

· Nome

· Data de entrega

· Data de recollida