Madrugadores

O noso colexio dispón dun servizo de madrugadores que funciona tódolos días do curso a partir das 8:00h da mañá para todos os alumnos que o necesiten, tanto de forma esporádica como a diario.