Colexio Plurilingüe Compañía de María - Cangas

Colexio Plurilingüe Compañía de María - Cangas

O colexio

Espazo de coidados

Desde a súa fundación en 1607, o propósito da Compañía de María é "alcanzar": axudar aos demais a crecer como persoas para integrarse na sociedade comprometéndose coa súa transformación, recoñecerse e vivir como fillos e fillas de Deus e , polo tanto, como irmáns.

En coherencia cos principios e valores do noso Proxecto Educativo, apostamos por facer do noso centro un espazo de atención e apoio.

Para garantir que o comportamento de todos os membros da institución estea aliñado, contamos cun Código de Conduta, un documento no que se establecen os criterios e as formas de proceder e unha Comisión de Cumprimento que vela polo cumprimento dos protocolos necesarios para actuar cando sexa preciso. .

Con este Código de Conduta, outros protocolos e a creación da figura do Coordinador de Benestar e Protección, cumprimos coa Lei Orgánica 8/2021, do 4 de xuño, de protección integral da infancia e a adolescencia contra a violencia.

Para ofrecer calquera comentario
Para discutir unha sospeita
Para denunciar un acoso
Para presentar unha queixa,
escríbenos a: [email protected]

Documentos relacionados:

Admisións